ของฝากจากศูนย์ภาษา

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา

ดู 1373 ครั้ง

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 15 : การสนทนาระหว่างการซื้อสินค้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  • เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2559
    แชร์ :

Playlist


ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 15 : การสนทนาระหว่างการซื้อสินค้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1373 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 14 : การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 917 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 13 : การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 837 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 12 : การเขียนจดหมายสมัครงาน (CV) | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 826 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 11 : การเขียน RESUME | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 855 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 10 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 847 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 9 : การทักทาย แนะนำตนเอง ขอตัวลากลับก่อน (กรณีพบกันครั้งแรก) | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 885 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 8 : การถามทาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 882 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 7 : การบอกเส้นทาง 2 (แบบซับซ้อน) | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 959 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 6 : การบอกเส้นทาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 976 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 5 : How are you? | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1107 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 4 : คุณลักษณะของชาวราชภัฎธนบุรี DRU | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 961 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 3 : ภาษารัก | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1336 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 2 : ประโยคตอบรับคำขอบคุณ/ขอโทษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1193 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ของฝากจากศูนย์ภาษา ตอนที่ 1 : THANK YOU VERY MUCH | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 3453 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

223