ภาษาและวัฒนธรรม

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา

ดู 258 ครั้ง

รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ภาษามลายู

  • เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2559

เนื้อหา/วิดีโอ

รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ภาษามลายู 05:00 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 2 สิ่งที่ไม่ควรทำในประเทศสมาชิกอาเซียน 06:19 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 3 วิวัฒนาการสำนวนไทยในศิลาจารึก 10:52 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 4 จันอับ ขนมมงคลวัฒนธรรมจีนสู่ไทย 05:46 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาและวัฒนธรรม ตอนที่ 5 การบรรยายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษ 05:46 เล่นวิดีโอ