ผลงานนักศึกษา DRU

จัดทำโดย นักศึกษา

ดู 366 ครั้ง

S-U-P Friday Ep.6 - คำศัพท์บอกความถี่ Occasionally

  • เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2565
    แชร์ :

Playlist


S-U-P Friday Ep 12 คำศัพท์บอกความถี่ Every day

ดู 361 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U- P Friday Ep 11 คำศัพท์บอกความถี่ Twice

ดู 114 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep 10 คำศัพท์บอกความถี่ Once

ดู 147 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep.9 - คำศัพท์บอกความถี่ Never

ดู 285 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep.8 - คำศัพท์บอกความถี่ Hardly Ever

ดู 368 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep.7 - คำศัพท์บอกความถี่ Seldom

ดู 362 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep.6 - คำศัพท์บอกความถี่ Occasionally

ดู 366 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday Ep.5 - คำศัพท์บอกความถี่ Sometimes

ดู 436 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday ตอนที่ 4 : คำศัพท์บอกความถี่ - Often

ดู 381 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday ตอนที่ 3 : คำศัพท์บอกความถี่ - Generally

ดู 379 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday ตอนที่ 2 : คำศัพท์บอกความถี่ - Usually

ดู 413 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

S-U-P Friday ตอนที่ 1 : คำศัพท์บอกความถี่ - Always

ดู 636 ครั้ง

ศูนย์ภาษา