Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

สอบ DRU Test แบบ paper-based

  • By Admin
  • Post Date: 2022-08-25 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกรุ่นกลุ่ม เข้ารับการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based โดยไม่มีการอบรม ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 >> คลิก

ประกาศรายชื่อ วันที่ 12 กันยายน