Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

เตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

  • By Admin
  • Post Date: 2018-12-28 00:00
          ศูนย์ภาษา จัดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ" ในวันที่ 19 และ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนใจลงทะเบียนได้ที่ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3