Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

News/Public Relations

แข่งขันทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

แข่งขันทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ "DRU TEST"

 • By Admin
 • Post Date: 2015-02-02 00:00

ศูนย์ภาษาจัดโครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ "DRU TEST" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวืทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Read More

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง "Learning English Through Song"

 • By Admin
 • Post Date: 2015-02-02 00:00

ศูนย์ภาษาจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง "Learning English Through Song" ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวืทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ เป็นวิทยากร

Read More

โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ "English Pronunciation"

 • By Admin
 • Post Date: 2015-02-02 00:00

ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ "English Pronunciation" ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวืทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์

Read More

สมัครสอบ TOEIC ในราคาประหยัด

สมัครสอบ TOEIC ในราคาประหยัด

 • By Admin
 • Post Date: 2015-01-29 10:12

Read More

ประกาศ รายชื่อดังต่อไปนี้ รับของรางวัลจากโครงการอบรม

ประกาศ รายชื่อดังต่อไปนี้ รับของรางวัลจากโครงการอบรม "ไวยากรพื้นฐานเพื่อการแปล"

 • By Admin
 • Post Date: 2014-11-24 10:12

ศูนย์ภาษาขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับของรางวัลจากโครงการอบรม "ไวยากรพื้นฐานเพื่อการแปล"

Read More

ศูนย์ภาษาขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ “English Pronunciation ”

ศูนย์ภาษาขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ “English Pronunciation ”

 • By Admin
 • Post Date: 2014-11-11 10:12

ศูนย์ภาษาขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ “English Pronunciation ” ระหว่างวันพุธที่ 7 และ 14 ม.ค. 58 เวลา 13.30-16.30 น.

Read More