Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

News/Public Relations

โครงการอบรม

โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ"

  • By Admin
  • Post Date: 2017-07-17 13:00

ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคคลภายนอกและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "เตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ" ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More

ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมส์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน

ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมส์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน

  • By Admin
  • Post Date: 2017-05-02 13:00

ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมส์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน

Read More