ภาษาอังกฤษติดตัว

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดู 110 ครั้ง

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 14 : จริงจังเหรอ

  • เผยแพร่เมื่อ 30 ต.ค. 2566
    แชร์ :

Playlist


ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 14 : จริงจังเหรอ

ดู 110 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 13 : Blue ที่ไม่ใช่แค่สี

ดู 2696 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 12 : Idioms about Relationship

ดู 144 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 11 : บอกรักง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่ง "Love"

ดู 515 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 10 : Hello วันหยุด

ดู 541 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 9 : คำย่อนี้มาได้อย่างไร

ดู 526 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 8 : all ready & already | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 635 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 7 : ภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 782 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 6 : ภาษาอังกฤษสำหรับการขึ้นรถประจำทาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1364 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 5 : Idioms describing people | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1011 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 4 : Ordering food in a restaurant Part 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 672 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 3 : Ordering food in a restaurant Part 1  | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 756 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 2 : Hotel Check In | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 917 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 1 : Starting a conversation or small talk | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1942 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

0