ภาษาอังกฤษติดตัว

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดู 129 ครั้ง

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 10 : Hello วันหยุด

  • เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2565
    แชร์ :

Playlist


ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 10 : Hello วันหยุด

ดู 129 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 9 : คำย่อนี้มาได้อย่างไร

ดู 47 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 8 : all ready & already | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 128 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 7 : ภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 186 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 6 : ภาษาอังกฤษสำหรับการขึ้นรถประจำทาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 949 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 5 : Idioms describing people | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 626 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 4 : Ordering food in a restaurant Part 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 576 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 3 : Ordering food in a restaurant Part 1  | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 651 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 2 : Hotel Check In | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 813 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 1 : Starting a conversation or small talk | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1767 ครั้ง

ศูนย์ภาษา