ภาษาอังกฤษติดตัว

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา

ดู 1560 ครั้ง

รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 1 - Starting a conversation or small talk

  • เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2559

เนื้อหา/วิดีโอ

รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 1 - Starting a conversation or small talk 05:00 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 2 - Hotel Check In 05:26 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 3 - Ordering food in a restaurant Part 1 05:11 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 4 - Ordering food in a restaurant Part 2 05:35 เล่นวิดีโอ
รายการภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 5 - Idioms describing people 05:08 เล่นวิดีโอ