ภาษาอังกฤษติดตัว

จัดทำโดย ศูนย์ภาษา และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดู 197 ครั้ง

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 11 : บอกรักง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่ง "Love"

  • เผยแพร่เมื่อ 5 เม.ย. 2566
    แชร์ :

Playlist


ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 11 : บอกรักง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่ง "Love"

ดู 197 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 10 : Hello วันหยุด

ดู 337 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 9 : คำย่อนี้มาได้อย่างไร

ดู 131 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 8 : all ready & already | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 234 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 7 : ภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 386 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 6 : ภาษาอังกฤษสำหรับการขึ้นรถประจำทาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 968 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 5 : Idioms describing people | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 631 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 4 : Ordering food in a restaurant Part 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 584 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 3 : Ordering food in a restaurant Part 1  | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 662 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 2 : Hotel Check In | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 831 ครั้ง

ศูนย์ภาษา

ภาษาอังกฤษติดตัว ตอนที่ 1 : Starting a conversation or small talk | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดู 1814 ครั้ง

ศูนย์ภาษา